Postup pro zřízení přípojky vody nebo splaškové kanalizace

  1. Projednat možnost napojení – provoz Pozořice (tel. 544 226 084, pozorice@vasbv.cz) a svazek obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko (Ing. Vladimír Kalivoda vladokanice@gmail.com)
  2. Vypracování projektové dokumentace. Projektanta si vyberte sami, nebo nabízíme možnost oslovení těchto projektantů:
  3. Požádat o územní souhlas Stavební úřad Bílovice nad Svitavou
  4. Uzavřít Smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod s VAS, a.s.
  5. Sjednat se svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko Smlouvu o příspěvku Ing. Vladimír Kalivoda vladokanice@gmail.com
  6. Realizovat přípojku: kontaktovat provozní středisko VAS, a.s., U Vlečky, 664 07 Pozořice, tel. 544 226 084, pozorice@vasbv.cz a domluvit termín realizace. Předložit doklad o sjednání Smlouvy o příspěvku a o úhradě příspěvku.

Ing. Vladimír Kalivoda, předseda svazku