Cena vodného a stočného

pro rok 2024

členské obce: Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice, Ochoz u Brna

Valná hromada schválila dne 24. 11. 2023 kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2024 ve výši:

  • cena vodného 65,18 Kč/m3 bez DPH (tj.73,- Kč/m3 vč. DPH)
  • cena stočného 66,96 Kč/m3 bez DPH (tj.75,- Kč/m3 vč. DPH)

Celkem cena vodného a stočného bude v roce 2024:
132,14 Kč/m3 bez DPH (tj. 148,- Kč/m3 vč. DPH)

Porovnání položek výpočtu kalkulace vodného a stočného – Vodovody a kanalizace Bílovicko rok 2023

https://vakbilovicko.cz/wp-content/uploads/2024/05/Porovnani-polozek-vypoctu-kalkulace-VaS-Bilovicko-2023.pdf