Vodovody a kanalizace Bílovicko

dobrovolný svazek obcí VAK Bílovicko

Kontakty a informace

Název svazku obcí:Vodovody a kanalizace Bílovicko
IČO:70835004
DIČ:CZ70835004
Plátce DPH:ano
Sídlo:Kanice 76, 664 01 Kanice (Obecní úřad Kanice)
ID DS:3s8g8ey
e-mail:kanice.svazky@gmail.com
Předseda:Ing. Vladimír Kalivoda
Místopředseda:Mgr. Miroslav Boháček

V dobrovolném svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko jsou sdruženy čtyři obce Jihomoravského kraje, okresu Brno-venkov:

Zástupci členských obcí

Bílovice nad Svitavou:Mgr. Miroslav Boháček
Řícmanice:Mgr. Libor Slabý
Kanice:Mgr. Hana Rakšány Dvořáková
JUDr. Martin Ondroušek
Ochoz u Brna:Mgr. Eva Drochytková

Svazek obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl založen dne 4. května 2000 a pod číslem jednacím 5/2000 byl zaregistrován u tehdejšího Okresního úřadu Brno-venkov. Nyní je registrován v rejstříku svazků obcí Jihomoravského kraje pod č. 5/2000.

Předmětem činnosti svazku je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se především o zajištění provozu, oprav, obnovy a rozvoje vodárenských soustav, kanalizací a ČOV v obcích sdružených ve svazku. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, vymezeném katastrálním územím členských obcí.

Stav ke dni 7. 1. 2024

Členské obce – seznam